Learn Chinese Video/DVD Song/Dance Children's Books
Chinese Culture TV Drama Greeting Card Land & Travel
Home Return Policy Shipping Contact Us

Contact Us    Feedback

Chinese Songs And Music

1 CD

Chinese Music

Folk Music of Happy Event (CD)

慶 民樂 二

Enjoy this selection of 17 of the most popular traditional folk songs for happy events, played by some of the best well known Chinese music orchastra in China, such as China Broadcasting Traditional Music Ensemble, China Famous Musician Ensamle, Guangdong Traditional Music Ensamle, and more. Music instruments include Guzheng, Suona, Gaohu, Flute and Ensamble.

Tracks:

 1. Chun Jie Xu Qu (He Zou) 春節序曲
 2. Xi Xiang Peng (Di Zi ) 喜相逢
 3. Bai Jia Chun (He Zou) 百家春
 4. Xi Yang Yang (He Zou) 喜洋洋
 5. Jin Shang Tian Hua (Gu Zheng) 錦上添花
 6. Dao Chun Lai (He Zou) 到春來
 7. Nao Yuan Xiao (Gu Zheng) 鬧元宵
 8. Hua Hao Yue Yuan (He Zou) 花好月圓
 9. Bai Niao Chao Feng (Suo Na) 百鳥朝鳳
 10. Long Fei Feng Wu (He Zou) 龍飛鳳舞
 11. Xue Shan Chun Xiao (Gu Zheng) 雪山春曉
 12. Jin She Kuang Wu (He Zou) 金蛇狂舞
 13. Kong Jue Kai Ping (He Zou) 孔雀開屏
 14. Ying Qi (He Zou) 迎親
 15. Ba Xian Shou Tao (He Zou) 八仙壽桃
 16. Ying Chun Hua Shi (Gao Hu) 迎春花市
 17. Han Tian Lei (He Zou) 旱天雷

Price: $14.95

Sold Out. 

Please visit our Chinese Songs & Music Index for many other Chinese songs & music products.

Home Page Contact Us Guarantee
Catalog Order Privacy Policy